2017-11-08

Externa nyheter

Arbetsmiljöverket ger grönt ljus för vindkraftverken i Blaiken

Arbetsmiljöverkets hot om användarförbud för de 39 vindkraftverk i Blaiken som Dongfang Electric uppfört åt Skellefteå Kraft och Fortums gemensamt ägda bolag BlaikenVind har nu upphävts.

Läs mer här