2016-02-29

Externa nyheter

Arise avyttrar vindkraftprojektet Solberg om 75 MW till Fortum

Arise AB (publ) (“Arise”) har ingått avtal med Fortum Generation AB (”Fortum”) om avyttring av det byggklara projektet Solberg 75 MW (”Projektet”). I tillägg kommer Arise att leverera byggprojektledningstjänster till Projektet. Byggstart är villkorat slutligt investeringsbeslut av Fortum.

Läs hela