2019-12-12

Externa nyheter

Arise genomför sin största projektförsäljning någonsin

Vindkraftsbolaget Arise genomför sin största försäljning av ett vindkraftsprojekt någonsin. Avyttringen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka 210 miljoner kronor.

Arise säljer vindkraftprojektet Skaftåsen på 231 MW till fonder förvaltade av Foresight Group, en brittisk kapitalförvaltare inom infrastruktur och private equity. Vid tillträdet kommer Arise ta emot en fast köpeskilling om 19,1 miljoner euro, och senare en rörlig köpeskilling om förväntade 6,4 miljoner euro när projektet är färdigställt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs artikeln från Di.