2016-09-28

Externa nyheter

Arise har tecknat avtal med Kraftö om förvärv av en projektportfölj om 370 MW

Arise har ingått avtal med Kraftö om förvärv av delar av Kraftös projektportfölj. Totalt omfattar förvärvet fem projekt motsvarande upp till cirka 370 MW, under förutsättning att alla projekten vinner laga kraft.

Läs mer om avtalet här