2012-01-03

Externa nyheter

Arise inleder fas 2 i Jädraåsprojektet

Det planerade investeringsbeslutet för fas 2 i Jädraåsprojektet, avseende byggstart av ytterligare 70 MW (23 verk), har nu fattats av Arise styrelse. Byggnationen av Fas 1 omfattar 130 MW (43 verk) och löper enligt plan.

Totalt uppgår investeringen för Fas 1 och 2 till 3,1 miljarder SEK. Projektet samägs till 50 % med Platina Partners LLP och är fullt finansierat.

Läs hela