2014-10-09

Externa nyheter

Arise reviderar sitt mål om utbyggnad av vindkraft

Utbyggnaden av svensk vindkraft har generellt sett saktat in, framförallt som följd av rådande låga el- och certifikatpriser. Detta gäller även för Arise. Tidigare kommunicerad målsättning, att till utgången av år 2017 uppföra ytterligare ca 650 MW landbaserad vindkraft, ändras därför till: Bolagets övergripande mål är att genom effektiv finansiering, förvaltning, drift och projektutveckling inom området förnyelsebar energi ge aktieägarna en god avkastning i form av utdelning samt aktievärdetillväxt.

Läs hela