2021-05-27

Externa nyheter

Arise säljer vindkraftparkerna Ranasjö- och Salsjöhöjden

Arise AB har idag ingått avtal med The Renewables Infrastructure Group Limited och fonder förvaltade InfraRed , om avyttring av vindkraftprojekten Ranasjö- och Salsjöhöjden, tillsammans totalt 242 MW. Transaktionen förväntas slutföras i slutet av juni 2021, med förbehåll för att vissa villkor har uppfyllts, inkl. ingående av slutliga avtal för byggnation av projekten.

Läs pressmeddelandet från Arise.