2016-09-26

Externa nyheter

Arise ska sälja vindpark till Fortum

Arise har träffat en avsiktsförklaring med Fortum Sverige om en möjlig försäljning av det mer än 200 megawatt stora vindkraftprojektet Kölvallen, som för närvarande är under slutlig utveckling.

Läs hela artikeln på di.se