2011-10-06

Externa nyheter

Arise startar byggnation av 203 MW ny vindkraft i Jädraås

AriseWindpower AB (”Arise”) förvärvar, tillsammans med Platina Partner LLP (”Platina”), projektbolaget Jädraås Vindkraft AB (”JVAB”) med tillstånd att uppföra upp till 116 vindkraftverk i Jädraås beläget ca 3 mil väster om Gävle. Investeringsbeslut har fattats rörande byggnation av de första 43 verken motsvarande ca 130 MW. Utbyggnaden sker i ett samägt bolag till lika delar ägt av Arise och Platina.

Läs hela