2017-07-03

Externa nyheter

Arise tillkännager förvärv och efterföljande avyttring av Svartnäs vindkraftpark på 115 MW till BlackRock

Arise har utnyttjat sin optionsrätt att förvärva Svartnäs vindkraftspark på 115 MW från Bergvik Skog AB. Därefter har Arise ingått avtal med en fond förvaltad av BlackRock om avyttring av projektet.

Totala projektkostnader beräknas till omkring 130 MEUR vilka i sin helhet kommer att finansieras av BlackRock. Vestas ska leverera 32 Vestasturbiner V136, 3,6 MW. Byggnationen av Projektet ska starta i augusti och vindkraftparken förväntas tas i drift i början av 2019.

Läs mer här