2017-08-14

Externa nyheter

Arise vill lätta på bullerkraven

Arise vill att miljökraven på bullermätningar ska vara samma för de första vindkraftsparkerna vid Oxhult och Kåphult som för senare byggd vindkraft.

Läs mer här