2016-09-27

Externa nyheter

Artificiell intelligens kan innebära besparingar för underhåll av vindkraftverk

Att laga något som gått sönder på ett vindkraftverk är ofta både tidskrävande och dyrt, inte minst vid vindkraftsparker ute till havs. Dessutom innebär oförutsedda stopp i produktionen minskade intäkter. Chalmersforskaren Pramod Bangalore introducerar nu en ny modell som använder artificiell intelligens och ett nytt sätt att processa data från drift och underhåll för att tidigt upptäcka avvikelser och använda den informationen för att optimera det förebyggande underhållet.

Läs hela artikeln på chalmers.se