2015-10-05

Externa nyheter

Artikel i Ny Teknik fick fart på svensk vindkraft

En artikel i Ny Teknik blev startskottet för svensk vindkraft. Det skriver vindkrafts-nestorn Staffan Engström i en ny bok. ”Historien om den svenska vindkraften” berättar om vindkraftens utveckling från tidigt 1970-tal till idag. Ny Teknik ställer fem frågor till författaren Staffan Engström.

Läs hela