2021-04-27

Externa nyheter

Artskydd kan inte få stoppa klimatskydd

Skydd för biologisk mångfald krockar ofta med klimatåtgärder. Lyckas vi bara hantera den ena frågan kommer framgångarna ändå att raseras av den andra. För att undvika dessa målkonflikter behöver beslutsfattare, myndigheter och näringsliv ta ett helhetsgrepp, skriver Erik Lindblom och Eskil Mattsson, Svenska Miljöinstitutet.

Läs debattartikeln från Di-debatt.