2015-03-17

Externa nyheter

Återanvändning av vindkraftverk

Tre vindkraftverk som har funnits på Öland, plockas nu ner för att transporteras vidare och återanvändas i Polen.

Läs hela