2016-10-26

Externa nyheter

Återbruk och återvinning av vindkraft – en möjlighet för kommande generationer

Det finns stora möjligheter i att förbättra återbruk- och återvinningsprocesser för vindkraftverk. I en ny förstudie presenterar Energimyndigheten förslag till åtgärder som kan göras i samverkan med andra aktörer för att underlätta kommande generationsväxlingar inom vindkraften.

Läs mer här