2015-11-17

Externa nyheter

Återbruk och ren el på jättarnas agenda

Hållbarhet säljer och har blivit allt viktigare också för storföretagens bokslut. Både produkter och produktion måste göras hållbara. Redan nu är Ikea Norden självförsörjande på el, säger Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig på Ikea. Globala jätteföretag som Ikea anklagas ofta för att gynna ett slit- och slängsamhälle. Samtidigt har företaget de senaste 15 åren satsat brett för att bli ett mer hållbart företag.

Läs hela