2016-02-12

Externa nyheter

Återvinningsbara turbiner

Forskare arbetar med ett projekt som kallas DreamWind, där målet är att kunna skapa turbiner som i sitt slutskede ska kunna återvinnas för vidare efterbruk.

Läs hela