2012-03-13

Externa nyheter

Åtgärder för att underlätta för vindkraftsutbyggnaden

Informationsmaterial från Regeringen:

Regeringen har infört en rad olika åtgärder och stöd för att underlätta utbyggnaden av vindkraft. Målet för elcertifikatsystemet har höjts och systemet har förlängts. Stöd har getts för att sprida information och höja kunskapen om naturresursen vind samtidigt som det har blivit enklare att bygga det interna nätet i en vindkraftspark.

Läs och ladda ner hela