2016-11-08

Externa nyheter

Att införa en koldioxidbudget, och följa den, skulle revolutionera klimatpolitiken

I en ny rapport har Greenpeace beräknat Sveriges andel av den globala koldioxidbudgeten. Sveriges budget är 500 miljoner ton koldioxid mellan åren 2012 och 2100. Sedan 2012 har vårt land använt nästan hälften av detta utrymme, 220 miljoner ton. Den återstående budgeten är 280 miljoner ton, eller tre miljoner ton per år i snitt.

En koldioxidbudget är ett tydligt och transparent verktyg som gör det möjligt att se att vi inte tar utsläppsutrymme från våra barn och barnbarn. Med en koldioxidbudget blir det lättare att utkräva ansvar av politikerna, och det är precis vad som behövs för att öka takten i klimatarbetet.

Läs mer här