2018-04-20

Externa nyheter

Att inte ställa om samhället – det är det största hotet mot våra naturområden

Replik på insändaren Lämna den vackra naturen på Spjutåsberget orörd – viktigare med friluftsliv än vindkraft publicerad 17 april.

Vi vet att den globala uppvärmningen hotar många djur och växtarter. Därför är det för oss naturvänner angeläget att ställa om energisystemet. EU:s målsättning i Parisavtalet är att minska växthusgasutsläpp med 40 procent fram till 2030. I Härnösand ska vi nå nollvisionen för klimatet 2045.

Därför behövs mer förnyelsebar energi. I kommunens översiktsplan pekas Spjutåsberget ut som ett av sex områden för vindkraftverk. Utifrån detta har kommunfullmäktige beviljat Hemab medel för två vindkraftverk där.

Läs mer här