2013-06-19

Externa nyheter

Åtta av sexton vindkraftverk på plats efter midsommar

Strax efter midsommar ska de första åtta, utav sexton havsbaserade vindkraftverken, utanför Kårehamn på nordöstra Öland vara klara. Trots en hård vinter med mycket is och hårda vindar så kommer tidsschemat att hålla.

Se inslag