2015-09-03

Externa nyheter

Avancerat vindkraftbygge till havs har startat

Nu börjar man resa de första av 15 vindkraftverk i miljardprojektet Kentish Flats Extension vid Englands sydostkust. Den havsbaserade vindkraftparken, åtta kilometer till havs, är en utökning av den existerande vindkraftparken Kentish Flats. När den nya utbyggnaden tas i drift i början av 2016, kommer hela parken, totalt 45 kraftverk, att producera hushållsel till motsvarande 75 000 hem.

Läs hela