2017-04-10

Externa nyheter

”Avgörande för tillväxten att fler kan elteknik”

Sveriges elnät står inför stora investeringar om vi ska klara en hållbar eldistribution. Samtidigt råder brist på kompetens inom elteknik. Vi vill därför uppmuntra till en öppen diskussion mellan branschaktörer, fackförbund och politiker, skriver Magnus Berggren, Infratek.

Läs mer här.