2014-12-03

Externa nyheter

Avisar smart på rotorblad

Tunna skikt av kolnanorör på vindkraftverken rotorblad håller bladen isfria när isbildning hotar, vilket förbättrar verkningsgraden för kraftverken vintertid.

Läs hela