2018-02-23

Externa nyheter

Avråder till vindkraft på Rödene

Inför en avgörande dom i mark- och miljööverdomstolen sällar sig nu Naturvårdsverket till dem som har en restriktiv hållning till en vindkraftsetablering på Rödeneplatån.

Läs mer här