2018-05-03

Externa nyheter

Avslag på överklagan om vindkraftverk i Övsjö

Förändrad landskapsbild och ljudet från snurrorna påverkar för mycket, anser invånare i Övsjö och överklagade sex kraftverk. Men nu har miljödomstolen avslagit överklagandet.

Läs mer här.