2013-09-30

Externa nyheter

Avtal klart om Gotlandsförbindelsen

Svenska Kraftnät och Gotlands Energi AB (GEAB) har tecknat anslutningsavtal för den nya elförbindelsen som ska möjliggöra en storskalig utbyggnad av vindkraft på Gotland.

Läs hela