2011-06-24

Externa nyheter

Avtal om en gemensam elcertifikatsmarknad med Norge klart för undertecknande

Sverige och Norge förbereder etableringen av en gemensam elcertifikatsmarknad. Samarbetet har sin utgångspunkt i den överenskommelse som nåddes i september 2009 och det protokoll som undertecknades i december 2010.

Läs hela