2011-06-29

Externa nyheter

Avtal om en gemensam svensk-norsk elcertifikatsmarknad undertecknas

Sveriges närings- och energiminister Maud Olofsson och den norska olje- och energiministern Ola Borten Moe har i dag vid ett möte i Stockholm undertecknat ett bindande avtal om en gemensam svensk-norsk elcertifikatsmarknad. Den gemensamma elcertifikatsmarknaden planeras att starta den 1 januari 2012 och samarbetet i avtalet sträcker sig till 2036.

Läs hela