2017-09-20

Externa nyheter

Axelsson: ”Sverige klarar klimatmålen”

Svante Axelsson, nationell samordnare för projektet ”fossilfritt Sverige”, tror inte att landet har en fossilfri bilflotta år 2030, men vi kommer ändå att klara miljömålen.

Läs mer här