2020-03-12

Externa nyheter

Bakläxa för regeringens klimatplan

Klimatpolitiska rådet ger regeringens klimathandlingsplan bakläxa.

Planen är alltför vag och redovisar inte hur insatserna bidrar till att nå klimatmålen – därför uppfyller inte heller planen de krav som finns i klimatlagen, menar rådet.

Läs artikeln från DN.