2015-11-06

Externa nyheter

Bandvagnen en viktig resurs för vindkraften

På lågfjället Blaiken, mellan Storuman och Sorsele, håller Skellefteå Kraft och Fortum på med att färdigställa en av Europas största vindkraftparker. Under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB skall mellan 2011 och 2016 en park bestående av 90 vindkraftverk uppföras. Nu, i slutet av 2015, är de flesta av verken redan på plats.

Läs hela