2020-06-02

Externa nyheter

Basindustrin: Gör en fossilfri omstart

Coronakrisens ekonomiska konsekvenser blir nu alltmer påtagliga. Men statens och andra aktörers kraftsamling för ekonomisk återhämtning får inte försena arbetet med att nå klimatmålen. Omstarten av ekonomin måste leda till en fossilfri framtid, skriver vd:arna för LKAB, Vattenfall och SSAB.

Läs artikeln från Di.