2014-09-08

Externa nyheter

Bättre beslutsprocess för vindkraftsetableringar

En vägledning till kommuner, tillståndsmyndigheter och projektörer för beslut om vindkraftetableringar är nu ute på remiss hos kommuner och tillståndsmyndigheter. Målet är att få till stånd en effektivare och mer enhetlig beslutsprocess för vindkraftsetableringar.

Läs hela