2017-11-09

Externa nyheter

Baylan leder energitoppmöte i Paris – hoppas på klimatsmart energi

Just nu möts energiministrar från 29 länder i Paris. En viktig fråga är hur man utökar energiförsörjningen – utan att skada klimatet.
Toppmötet leds av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Han är den förste svensken som är ordförande för IEA:s, Internationella Energibyråns, ministermöte.
– Jag är väldigt glad att 30 av de största energibolagen i världen deltar på det här mötet, säger han.

Läs mer här