2016-01-07

Externa nyheter

Baylan ser sex reaktorer som brygga

Energiminister Ibrahim Baylan (S) tror att Sverige under överskådlig tid behöver sex kärnreaktorer. Han avvisar inte diskussion om effektskatten och subventioner av förnybar energi – något som Vattenfall kräver för att inte behöva stänga fler reaktorer i förtid.

Läs hela