2015-03-27

Externa nyheter

Baylan tror på enighet kring energin

Nu är det slut på käbblet om energin. Det säger energiminister Ibrahim Baylan (S) som nu presenterar de tolv personer som ska staka ut vägen för Sveriges energiförsörjning ända fram till 2050. Politiker från alla partier i riksdagen ingår.

Läs hela