2014-05-19

Externa nyheter

BayWa r.e. utökar verksamheten med förnybar energi till Norden genom köpet av HS Kraft AB

Genom att köpa 76 procent av andelarna av det svenska företaget HS Kraft AB stiger BayWa r.e. nu in på den nordiska marknaden för förnybar energi. HS Kraft AB är ett företag med säte i Malmö specialiserat på att utveckla och leda projekt och förvalta anläggningar inom vindbruk. Teamet består av 8 medarbetare och erbjuder samtliga tjänster från initiala förstudier via planering, utveckling och byggnation till idrifttagning och förvaltning av vindbruksanläggningar.

Läs hela