2011-04-18

Externa nyheter

Begränsade bidrag till smarta elnät

I framtidens elnät blir brukarna producenter och energilager. För det krävs utveckling av elnäten. Ännu är frågetecknen många. Vem ska göra jobbet, vilket är målet och vilka regelverk påverkar möjligheterna? Yvonne Fredriksson från Energimarknadsinspektionen (EI) förklarar lite närmare vad ett smart elnät egentligen kan hjälpa till med.
– Det ska vara ett redskap för att på ett kostnadseffektivt sätt att integrera till exempel vindkraftparker och småskalig elproduktion i energisystemet, sade hon.

Läs hela