2013-05-30

Externa nyheter

Behövs det internationell standard för vindförhållanden?

Det anser man i varje fall i USA, som till IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet, lagt fram just ett sådant förslag. Av förslaget framgår att det handlar om mätning, analys och utvärdering av vindförhållandena på en viss plats, plus fordringar på hur detta dokumenteras och rapporteras.

Läs hela