2016-03-22

Externa nyheter

Riksdagsfråga om behovsstyrd hindersbelysning

Fråga 2015/16:1010 Behovsstyrd hindersbelysning vid vindkraftverk av Anders Åkesson (C) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Läs hela