2012-03-23

Externa nyheter

Ber landshövdingen skynda på

Ludvikakonsulten Tommy Hjort tycker att länsstyrelsens jurister i Falun tar alldeles för lång tid på sig för att komma till ett beslut när det gäller de överklaganden som gjorts mot vindkraftsplanerna för Gussjöberget och Sausberget i Ludvika kommun.

Läs hela