2014-01-24

Externa nyheter

Bergvik Skog får bygga 53 vindkraftverk i Svartnäs

Mark och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt säger ja till Bergvik Skogs ansökan om att få bygga 53 vindkraftverk i Svartnäsprojektet. En dom som inte kan överklagas. På första raden i domen avslår Mark- och miljööverdomstolen yrkandena om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Projektet är mycket omtvistat i domstolen har Bergvik Skog mött 83 motparter.

Läs hela