2015-01-14

Externa nyheter

Bergvik Skog och Stena satsar på mer vindkraft i framtiden

Bergvik Skog och Stena har undertecknat ett samarbetsavtal i syfte att
långsiktigt möjliggöra mer vindkraft på Bergvik Skogs mark. Stena fortsätter
därmed sitt arbete med att stärka sin projektportfölj inför framtiden.
Bergvik Skog och Stena Renewable har undertecknat ett långsiktigt samarbetsavtal.

Läs hela