2012-10-31

Externa nyheter

Beskedet avgörande för hamnens framtid

Väntan på domen från mark- och miljödomstolen om hamnsaneringen är otålig. Beskedet om Grimskallen är den viktigaste pusselbiten. Utan Grimskallen har hamnen ingen expansionsmöjlighet, säger hamnchefen Claes Winquist. Han konstaterar att det hela tiden händer något som kräver stor plats inom hamnens område. Just nu är det delar till vindkraftverk.

Läs hela