2016-03-14

Externa nyheter

Beslut klart om vindkraft i havet

Nu är det slutligt avgjort: Favonius får rätt att bygga en vindkraftspark, Kattegatt Offshore, i havet utanför Falkenberg. Högsta domstolen (HD) har meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd, vilket innebär att målet inte prövas igen. Mark- och miljööverdomstolens dom från december står fast.

Läs hela