2020-10-02

Externa nyheter

Beslut om de första åtgärderna inom NordSyd – nu startar projekten

I september godkändes de inledande utredningarna för NordSyd; Uppsala, Västerås och Sollefteå. Nu startar projekten i alla de tre områdena löpande från hösten 2020.

– Det är oerhört positivt att vi nu påbörjar projekt inom investeringspaketet NordSyd. Det är åtgärder som på sikt kommer att göra det möjligt att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Läs nyheten från Svenska Kraftnät.