2020-11-16

Externa nyheter

Beslut taget om stoppregel för elcertifikatsystemet

Riksdagsbeslutet innebär att nya anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat. Det är dock avgörande att det har kommit in tillräckligt med ny förnybar elproduktion i systemet innan stoppdatumet träder i kraft. Annars kommer datumet att flyttas fram.

Läs artikeln från Aktuell Energi.