2012-06-14

Externa nyheter

Betongjobb året runt

Att tina tjälen och på så sätt kunna gräva i marken även vintertid är vardagsmat. Nu visar Heatwork att man kan använda samma utrustning även för att härda betong i svår köld. Systemet testats bland annat på broar och vindkraftsfundament.

Läs hela